Uzależnienie

1 komentarze

Uzależnienie czym jest?


Uzależnienia, med. stan psychicznej i fizycznej zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chemicznego, przejawiający się przymusem jego przyjmowania w oczekiwaniu na efekty działania tego środka lub dla uniknięcia objawów abstynencyjnych; 
np. uzależnienia: lekowe, toksykomanie, lekomanie, narkomanie, nikotynizm; niekiedy za uzależnienia uznaje się wszystkie nawykowe zachowania z zatraceniem indywidualnej niezależności (np. uzależnienie od mody, telewizji, komputera).
 źródło za: encyklopedia.pwn.pl Czy jestem osobą uzależnioną od alkoholu » Test

12 Kroków


12 Kroków (ang. twelve steps, w niektórych polskich Wspólnotach Al-Anon nazywane 12 Stopniami) - zbiór zaleceń dla osoby uzależnionej, członka grupy samopomocowej 12 Kroków, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi Wspólnoty wyzwolić się z uzależnienia.

Program ten został wypracowany przez Anonimowych Alkoholików, a następnie zaadaptowany przez inne Wspólnoty. W każdej ze Wspólnot ze względu na jej główny cel zmienia się brzmienie pierwszego Kroku, miejsce alkoholu zastępuje uzależnienie, któremu dane grupy są poświęcone.

Historia i źródła
Pierwsi członkowie AA byli uczestnikami Grup Oksfordzkich, zatem program tego chrześcijańskiego ruchu odnowy był jednym z pierwszych źródeł. Jako kolejne wymieniane są poglądy C. G. Junga, które Roland Hazard przekazał twórcy programu Billowi Wilsonowi. Współtwórcy i pierwsi uczestnicy ruchu obficie korzystali też z dorobku psycholologa, jednego ze współtwórców amerykańskiego pragmatyzmu W. Jamesa. Jego pozycja "Różnorodność doświadczenia religijnego" należała do popularnych tekstów zanim AA wytworzyło własną literaturę.
źródło za: pl.wikipedia.org 
Głównym zarzutem, z jakim spotyka się program 12 Kroków, to bardzo mocne ukierunkowanie na wiarę w Boga. Na samym początku, przy pierwszym kontakcie z Programem 12 Kroków i publikacją "24 godziny na dobę", dla wielu osób jest to przeszkodą i nie do przyjęcia. Co na ten temat ma do powiedzenia jeden z założycieli ruchu AA - Bill W.

Co na ten temat sądził jeden z założycieli ruchu AA. 6 Prawd Billa W. » 1 Wiara

Wersja Skinnera


Amerykański psycholog B. F. Skinner sformułował tzw. humanistyczną wersję 12 Kroków:  
1. Przyznajemy, że wszystkie nasze wysiłki, aby przestać pić alkohol, zawiodły.

2. Doszliśmy do przekonania, że musimy się zwrócić do kogoś o pomoc.

3. Poprosiliśmy o pomoc inne osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, szczególnie te, które borykają się z tym samym problemem.

4. Sporządziliśmy listę sytuacji, w których picie alkoholu jest najbardziej prawdopodobne.

5. Poprosiliśmy naszych przyjaciół, aby pomogli nam unikać takich sytuacji.

6. Jesteśmy gotowi przyjąć pomoc, którą nam ofiarują.

7. Szczerze wierzymy, że oni nam pomogą.

8. Sporządziliśmy listę wszystkich osób, wobec których zawiniliśmy i którym mamy zamiar zadośćuczynić.

9. Zrobimy wszystko, aby zadośćuczynić tym osobom w taki sposób, aby ich nie zranić.

10. Nadal będziemy sporządzać listy skrzywdzonych osób i uaktualniać je w miarę potrzeby.

11. Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, co nasi przyjaciele zrobili i nadal dla nas robią.

12. My sami, z kolei, jesteśmy gotowi pomóc innym, którzy zwrócą się do nas, w taki sam sposób.

Dzisiaj istnieje setki tysięcy grup AA niemal we wszystkich krajach świata. W Polsce ruch AA również się rozwinął, w każdym mieście znajdziemy jedną lub więcej takich grup » Wspólnota AA
 

1 komentarze:

Trzcinka pisze...

Wszystkich uzalenionych od jedzenia zapraszam do mnie:
www.jedzenioholiczka.blogspot.com

Home